Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Βυζαντινό Φρούριο Τρικάλων
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / Τρικκαίων / Τρίκαλα
Θέση Κάστρο
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
19η ΕΒΑ Τρίκαλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-02-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/48306/1176 π.ε./16-3-1988, ΦΕΚ 209/Β/20-4-1988