Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ν. Ζίχνη. Κτίριο καπναποθήκης (παλαιό Γυμνάσιο), ιδιοκτησίας του Δήμου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΣΕΡΡΩΝ / ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ / ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ / Νέας Ζίχνης /
Θέση Ν. Ζίχνη
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-07-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/34470/1698/15-6-1994, ΦΕΚ 529/Β/7-7-1994