Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Σταυρωμένου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΑΡΚΑΔΙΟΥ / Χαμαλευρίου / Σταυρωμένος
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
ΕΕΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Σταυρωμένου βλ. ΦΕΚ 935/Δ/13-9-1994
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-1993, ΦΕΚ 804/Β/6-10-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-1993, ΦΕΚ 35/Β/21-1-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36846/1713/23-4-2007, ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/9-5-2007
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/80461/4013/28-8-2007, ΦΕΚ 433/ΑΑΠ/14-9-2007