Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού οικισμού
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΑΡΚΑΔΙΟΥ / Χαμαλευρίου /
Θέση Μανουσές
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία, Κλασική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Βλ. και σελ. 404,01α - 404,08 (Αρχαιολογικός Χώρος Σταυρωμένου, ζώνες προστασίας). Βλ. και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/27553/1789/17-6-2002 (ΦΕΚ 826/Β'/2-7-2002) για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής αρχαιολογικής ανασκαφής εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
Τελευταία Ενημέρωση 28-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967