Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Φρούριο (Καστέλλι) με τζαμί και Ενετοτουρκικά κτίσματα
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / Ρεθύμνης /
Θέση Φορτέτζα
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Μεταβυζαντινή, Ενετοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938
ΒΔ 4-1-1939, ΦΕΚ 13/Α/11-1-1939
ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941