Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Περιοχή Αργυρούπολης - αρχαίας Λάππας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΛΑΠΠΑΙΩΝ / Αργυρουπόλεως /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Ενετοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19283/538/7-6-1980, ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/85987/4031/11-9-2008, ΦΕΚ 418/ΑΑΠ/23-9-2008
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/79901/4217/3-9-2009, ΦΕΚ 444/ΑΑΠ/16-9-2009
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/89172/4655/30-9-2009, ΦΕΚ 512/ΑΑΠ/2-10-2009
ΥΑ YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/2994/152/11-1-2012, ΦΕΚ 34/ΑΑΠ/13-2-2012