Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ελεύθερνας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΑΡΚΑΔΙΟΥ / Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ) /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Συστήματα Ύδρευσης, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Συστήματα Ύδρευσης, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Συστήματα Ύδρευσης, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Συστήματα Ύδρευσης, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/11306/479/19-08-2011, ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/30-09-2011