Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης (Νέα Μονή Πρέβελη). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΦΟΙΝΙΚΑ / Ασωμάτου / Πίσω Μονή Πρέβελη
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
ΥΝΜΤΕ Κρήτης Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Η Νέα Μονή Πρέβελη ονομάζεται και Πίσω Μονή Πρέβελη. Βλ. και Παλαιά Μονή Πρέβελη.
Τελευταία Ενημέρωση 10-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-1-1994, ΦΕΚ 77/Β/7-2-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, ΦΕΚ 641/Β/26-8-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998