Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης (Παλαιά Μονή Πρέβελη). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΦΟΙΝΙΚΑ / Ασωμάτου / Κάτω Μονή Πρέβελη
Θέση Κουρταλιώτικο φαράγγι
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
ΥΝΜΤΕ Κρήτης Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Η Παλαιά Μονή Πρέβελη ονομάζεται και Κάτω ή Πόδε Μ. Πρέβελη. Βλ. και Νέα Μονή Πρέβελη.
Τελευταία Ενημέρωση 10-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-1-1994, ΦΕΚ 77/Β/7-2-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, ΦΕΚ 641/Β/26-8-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998