Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Ελληνικών Αγ. Γαλήνης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΛΑΜΠΗΣ / Αγίας Γαλήνης /
Θέση Ελληνικά
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Νεολιθική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 418/Β/3-6-1994 ΦΕΚ 637/Β/25-8-1994
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-1993, ΦΕΚ 83/Β/10-2-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-1993, ΦΕΚ 418/Β/3-6-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-1993, ΦΕΚ 637/Β/25-8-1994