Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Kαρακόλι" Πέτρας (βυζαντινή πόλη Πέτρα)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΠΕΤΡΑΣ / Φωτεινών / Πέτρα
Θέση "Kαρακόλι", στο 22ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης - Αγίου Δημητρίου Ελασσώνος
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
9η ΕΒΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-01-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/52409/1202/22-10-1984, ΦΕΚ 30/Β/18-1-1985