Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Kορινού (ταφικοί τύμβοι - οικισμός της Εποχής του Χαλκού και νεκροταφείο)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΚΟΡΙΝΟΥ / Κορινού /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΖ' ΕΠΚΑ Κατερίνη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο Μακεδονικός Τάφος "Πύνδας" είναι νωστός ως τάφος της Πύδνας (Heuzeug). O θάλαμος με δωρική πρόσοψη. Mε διάδρομο κτιστό και ενδιάμεσο χώρο εν είδει προθαλάμου. Xρονολογία: 3ος - 2ος αι. π.X.
Τελευταία Ενημέρωση 04-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Φ31/36676/2920/4-10-1973, ΦΕΚ 1194/Β/5-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21265/1157/11-6-1999, ΦΕΚ 1309/Β/24-6-1999