Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πέλλας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΕΛΛΑΣ / ΠΕΛΛΑΣ / ΠΕΛΛΑΣ / Πέλλης /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ισλαμικά Τεμένη, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΖ' ΕΠΚΑ Έδεσσα
11η ΕΒΑ Βέροια
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Βλ. "Αρχαιολογικός χώρος στην Πέλλα (ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας)"
Τελευταία Ενημέρωση 04-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 80261/3356/12-8-1957, ΦΕΚ 235/Β/24-8-1957
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/36577/1266/9-7-1984, ΦΕΚ 549/Β/9-8-1984
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ17/49805/1878/15-10-1985, ΦΕΚ 661/Β/1-11-1985
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45248/2809/14-10-1997, ΦΕΚ 963/Β/29-10-1997
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4992/205/29-1-1999, ΦΕΚ 98/Β/11-2-1999