Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Σησαμοτριβείο στην Έδεσσα, πρώην ιδ. Καρανικόλα
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΕΛΛΑΣ / ΕΔΕΣΣΑΣ / ΕΔΕΣΣΑΣ / Εδέσσης / Έδεσσα
Θέση Περιοχή "Μύλων"
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
11η ΕΒΑ Βέροια
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1494/39451/22-4-1997, ΦΕΚ 740/Β/25-8-1997
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1494/39451/22-4-1997, ΦΕΚ 1094/Β/10-12-1997