Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτιριακό συγκρότημα (ελαιοτριβείο - οικία) στα Φραντζεσκιανά Μετόχια, φερ. ως ιδ. Δρουλίσκου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ / Φραντζεσκιανών Μετοχίων / Φραντζεσκιανά Μετόχια
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Χρονική Περίοδος Μεταβυζαντινή, Ενετοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/69921/2293 π.ε./24-1-2002, ΦΕΚ 147/Β/12-2-2002