Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πύργος στις Βρύσες, φερ. ως ιδ. Ελένης Γρηγοριάδου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΛΑΜΠΗΣ / Ακουμίων / Βρύσαι
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι
Χρονική Περίοδος Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 17ου - αρχές 18ου αι.
Τελευταία Ενημέρωση 27-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8862/300/22-3-2002, ΦΕΚ 431/Β/8-4-2002
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8862/300/22-3-2002, ΦΕΚ 1141/Β/30-8-2002