Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Φρούριο, ενετικός πύργος, Μεσοβυζαντινός ναός στη θέση "Παλιόκαστρο" Aρχαίας Πύδνας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΙΕΡΙΑΣ / ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ / ΜΕΘΩΝΗΣ / Μακρυγιάλου / Αρχαία Πύδνα
Θέση "Παλιόκαστρο", στα νότια του Μακρυγιάλου
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
9η ΕΒΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-01-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/39948/846/30-7-1984, ΦΕΚ 816/Β/19-11-1984
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/48632/2436 π.ε./31-12-1992, ΦΕΚ 41/Β/4-2-1993