Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ανω Πόλη Κυπαρισσίας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ / Κυπαρισσίας / Κυπαρισσία
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Κρήνες, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Κρήνες, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Κρήνες, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΛΗ' ΕΠΚΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2386/57155/3-11-1979, ΦΕΚ 1159/Β/29-12-1979
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/6030/179/18-3-1998, ΦΕΚ 347/Β/10-4-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/6507/225/28-1-1999, ΦΕΚ 139/Β/18-2-1999