Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πύργος Καπετάν-Γεωργάκη Καπετανάκη και Βάρδια (Παρατηρητήριο) Πύργου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ / ΑΒΙΑΣ / Σωτηριανίκων / Χαραυγή
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου Τρίπολη
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/44814/3785/6-12-1975, ΦΕΚ 1585/Β/31-12-1975
ΥΑ ΥΠΠΕ//Β1/Φ30/58098/3084 π.ε./10-1-1979, ΦΕΚ 156/Β/17-2-1979
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ30/8260/210/8-2-1997, ΦΕΚ 245/Β/28-3-1997