Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μυκηναϊκός τάφος στα Πουρνάρια Διοδίων
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΣΣΗΝΗΣ / ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ / Διοδίων /
Θέση Πουρνάρια
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία Ύστερη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΗ' ΕΠΚΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Έχει γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση, με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ.30α/20144/461/10-4-2002 (ΦΕΚ 301/Δ'/18-4-2002). ** Βλ. σ. 626,01β
Τελευταία Ενημέρωση 12-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54183/2849/20-12-1994, ΦΕΚ 40/Β/24-1-1995