Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πύργος και Οχυρό Συγκρότημα Μούρτζινου (Μουρτζιναίϊκα)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ / ΛΕΥΚΤΡΟΥ / Καρδαμύλης / Καρδαμύλη
Θέση Αρχαιολογικός Χώρος Καρδαμύλης
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Πύργοι, Οικιστικά Σύνολα, Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Πύργοι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-07-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/21404/445/26-5-1994, ΦΕΚ 446/Β/14-6-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/537/4/30-12-2008, ΦΕΚ 12ΑΑΠ/20-1-2009