Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Περιοχή Καρδαμύλης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ / ΛΕΥΚΤΡΟΥ / Καρδαμύλης / Καρδαμύλη
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου Τρίπολη
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΛΗ' ΕΠΚΑ Καλαμάτα
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1091/42139/15-7-1980, ΦΕΚ 700/Β/25-7-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2415/63854/21-10-1980, ΦΕΚ 1103/Β/3-11-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2737/55253/15-11-1983, ΦΕΚ 719/Β/13-12-1983