Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λίμνη του Παπά"
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ / ΜΕΘΩΝΗΣ / Καινούργιου Χωρίου /
Θέση "Λίμνη του Παπά", μέχρι τον ορμίσκο Πυργάκι
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Η περιοχή "Λίμνη του Παπά" εκτείνεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καινούργιου Χωρίου και Μεθώνης. Βλ. και δελτίο: Αρχαιολογικός χώρος Νησίδας Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι
Τελευταία Ενημέρωση 17-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15360/769/4-4-1996, ΦΕΚ 287/Β/29-4-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/29426/924/22-6-2001, ΦΕΚ 876/Β/9-7-2001