Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχοντικό "Χατζηαργύρη" στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ / Άλλης Μεριάς / Άλλη Μεριά
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια, Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας ΝΠΙΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το βαρυνόμενο, διατηρητέο ακίνητο - κτίσμα και περιβάλλοντα χώρο αυτού - που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητος "Άλλη Μεριά" Πηλίου του Ν. Μαγνησίας [ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ / Αριθ. 21348 / 25 - 10 - 1996 (ΦΕΚ 1346 / Δ / 20 - 11 - 1996)].
Τελευταία Ενημέρωση 03-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26883/1680/12-7-1988, ΦΕΚ 540/Β/1-8-1988
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2013/28105/6-6-1996, ΦΕΚ 478/Β/20-6-1996