Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΑΙΣΩΝΙΑΣ / Σέσκλου /
Θέση "Καστράκι"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Προϊστορική, Νεολιθική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΓ' ΕΠΚΑ Βόλος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο προϊστορικός οικισμός παρουσιάζει κατοίκηση από την Προκεραμική νεολιθική έως την Μ.Χ.
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2008
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9448/19-4-1963, ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/13691/889/2-3-2004, ΦΕΚ 493/Β/5-3-2004