Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Χερσόνησος Δ. του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου (Κυνηγού;) κτηματικής περιφέρειας Σέσκλου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ / Νέας Αγχιάλου / Μάραθος
Θέση Ορμίσκος Αγ. Γεώργιος (Κυνηγός;) μεταξύ της χρυσής Ακτής Παναγιάς και Μαράθου
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΓ' ΕΠΚΑ Βόλος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Βλ. και Σέσκλο, σ. 625β.
Τελευταία Ενημέρωση 26-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9448/19-4-1963, ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963