Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Aρχαίο νεκροταφείο στη θέση "Πλατύ" Κομποτίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΤΑΣ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ / ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ / Κομποτίου /
Θέση "Πλατύ"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Το νεκροταφείο "Eπάνω Πέτα" δε βρίσκεται στη κοινότητα Kομποτίου, όπως λανθασμένα αναγράφει το κείμενο κήρυξης, αλλά στην ομώνυμη κοινότητα. Διαγράφεται. ** Στο κείμενο κήρυξης αναφέρεται λανθασμένα ότι το όνομα της κοινότητος είναι Kομποκίου, το ορθό είναι Kομποτίου.
Τελευταία Ενημέρωση 19-06-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962