Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πυργόσπιτο ιδ. κληρονόμων Α. & Θ. Μαργαρίτη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΙΩΛΚΟΥ / Άνω Βόλου / Άνω Βόλος
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Δημήτριος Μαργαρίτης, κληρονόμοι Μαργ. Μαργαρίτη, Αικατ. Τσακτσίρα.
Τελευταία Ενημέρωση 19-01-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/865/14387/29-4-1987, ΦΕΚ 234/Β/8-5-1987
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ1272/26936/16-5-1994, ΦΕΚ 479/Β/24-6-1994