Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου "Ξενώνας Στάμου Στούρνα " στην Άλλη Μεριά Βόλου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ / Άλλης Μεριάς / Άλλη Μεριά
Θέση Άλλη Μεριά
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Καταλύματα, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας ΝΠΙΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/44052/4549/17-6-1988, ΦΕΚ 509/Δ/15-7-1988