Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος "Παληόπυργος"Αχλαδοχωρίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΣΣΗΝΗΣ / ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ / Αχλαδοχωρίου / Αχλαδοχώριον
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή Ύστερη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-12-2011
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/48026/2298/20-5-2010, ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/3-6-2010