Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κάστρο Φυλάκης, Κυκλώπεια Τείχη, Προϊστορικός συνοικισμός και οχυρή κώμη ιστορικών χρόνων
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ / Φυλάκης /
Θέση Ύψωμα Κάστρο , ανατολικά του χωριού Φυλάκη
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΓ' ΕΠΚΑ Βόλος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Στο Κάστρο Φυλάκης υπήρχε οικισμός προϊστορικών χρόνων και οχυρή κώμη ιστορικών χρόνων.
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9448/19-4-1963, ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963