Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος λόφου Πυργάκι ή Τσουκράτι Σκούρτων (Δερβενοχώρια) - Ερείπια πύργου κλασικής εποχής
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ / ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ / Σκούρτων /
Θέση Λόφος Πυργάκι ή Τσουκράτι
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Κλασική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Θ' ΕΠΚΑ Θήβα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992, ΦΕΚ 26/Β/26-1-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60974/3092/23-12-1992, ΦΕΚ 203/Β/26-3-1993