Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ / Πύργων Θερμής /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο αρχαιολογικός χώρος απαλλοτριώθηκε με την Αριθ. 1021399/1401/0010 της 6/3/1996 (ΦΕΚ 282/Δ/19-3-1996) Ο Αρχαιολογικός Χώρος Θερμής εκτείνεται στα Διαμερίσματα Λουτροπόλεως Θερμής, Πύργων Θερμής, Παμφίλων (Παμφύλλων) και Παναγιούδας.
Τελευταία Ενημέρωση 16-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 11523/23-8-1963, ΦΕΚ 408/Β/18-9-1963
ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/23565/911/10-5-1986, ΦΕΚ 453/Β/16-7-1986
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/5374/240/4-2-1991, ΦΕΚ 213/Β/9-4-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/50514/2679/18-10-1994, ΦΕΚ 865/Β/23-11-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/25633/1436/2-6-1999, ΦΕΚ 1350/Β/1-7-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/25633/1436/2-6-1999, ΦΕΚ 2129/Β/8-12-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/25633/1436/2-6-1999, ΦΕΚ 1328/Β/6-11-2000