Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση «Χοιρόμανδρες» Ζάκρου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ / ΙΤΑΝΟΥ / Ζάκρου /
Θέση «Χοιρόμανδρες»
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία Μέση, Χαλκοκρατία Ύστερη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-08-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/43729/2215/9-6-2009, ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/23-6-2009