Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Μέσων Αγίας Παρασκευής. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / Αγίας Παρασκευής / Μέσα
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Κλασική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο ναός της Λεσβιακής Τριάδος των Μέσων χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Τουλάχιστον τμήμα του αρχαιολογικού χώρου έχει απαλλοτριωθεί με την αρ. 841 της 15/3/1995 (ΦΕΚ 188/Δ/30-3-1995)
Τελευταία Ενημέρωση 14-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/5374/240/4-2-1991, ΦΕΚ 213/Β/9-4-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/19543/1011/26-4-1994, ΦΕΚ 387/Β/24-5-1994