Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Καρούμες - Χοχλακιές
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ / ΙΤΑΝΟΥ / Παλαικάστρου / Χοχλακιαί
Θέση Κάστελλος, σπήλαια "Σπηλιάρα" και "Κατωφύγι" Μαυρομούρι και φαραγγιού Χοχλακιών
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Νεολιθική, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-10-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54707/2879π.ε./8-2-1995, ΦΕΚ 127/Β/27-2-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/6491/318/8-2-1995, ΦΕΚ 183/Β/17-3-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/6491/318/8-2-1995, ΦΕΚ 454/Β/23-5-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/40284/2609/2-9-1999, ΦΕΚ 1803/Β/29-9-1999