Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Παλαικάστρου. Καθορισμός Ζωνών και χρήσεων γης.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΗΤΕΙΑΣ / ΙΤΑΝΟΥ / Παλαικάστρου /
Θέση Καστρί, Κουρεμένος, Πετσοφάς, Μόδι, Ρουσόλακος, νησίδα Γράντες
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Προϊστορική, Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-07-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/25134/1268/5-7-1996, ΦΕΚ 645/Β/30-7-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/25134/1268/5-7-1996, ΦΕΚ 1021/Β/11-11-1996