Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Συγκρότημα κτιρίων επονομαζόμενο "Βερντέν"
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΝΕΑΠΟΛΗΣ / Νεαπόλεως /
Θέση μεταξύ οδού Καρών, Πλατείας Διαλυνομιχάλη και οδού Καλλιρόης
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες, Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Θρησκευτικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες, Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
13η ΕΒΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-10-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/40540/1310/5-9-1997, ΦΕΚ 868/Β/1-10-1997
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/40540/1310/5-9-1997, ΦΕΚ 762/Β/24-7-1998