Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Μιλάτου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ / Βραχασίου / Παραλία Μιλάτου
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Νεολιθική, Χαλκοκρατία, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Αυθαίρετα:Βλ. Κ.Ν. 5351/32 "Περί αρχαιοτήτων" άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/83,ΦΕΚ 33/Α/14.3.83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις"άρθρα 15 παράγραφος 2στ,16 παράγρ.2 και 17 παράγρ.1.
Τελευταία Ενημέρωση 13-10-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18778/961/2-7-1991, ΦΕΚ 516/Β/11-7-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66619/2916/16-9-1994, ΦΕΚ 748/Β/5-10-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54103/3255/7-11-1997, ΦΕΚ 1048/Β/27-11-1997
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8324/492/7-11-1997, ΦΕΚ 1146/Β/24-12-1997
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8324/492/7-11-1997, ΦΕΚ 681/Β/2-6-2000
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/59134/2817/18-6-2010, ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/30-6-2010