Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ / Βραχασίου /
Θέση Μάλια
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Κέντρα Διοίκησης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Κέντρα Διοίκησης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Κέντρα Διοίκησης
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
13η ΕΒΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο αρχαιολογικός χώρος Μαλίων εκτείνεται στην κοινότητα Μαλίων επ. Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου και στην κοινότητα Βραχασίου επ. Μιραμπέλλου νομού Λασιθίου ΒΛΕΠΕ και Τόμος 17 ( Νομός Ηρακλείου), σελ. 165.
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/29902/1535/2-7-1991, ΦΕΚ 678/Β/8-8-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/61426/2515/30-1-2001, ΦΕΚ 234/Β/6-3-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26142/1578/24-5-2001, ΦΕΚ 699/Β/5-6-2001