Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Βασιλικής. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / Παχείας Άμμου / Βασιλική
Θέση Κεφάλι
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία, Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5685/218/28-1-1982, ΦΕΚ 178/Β/21-4-1982
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/38153/1596/27-12-1990, ΦΕΚ 83/Β/21-2-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/21904/1184/5-7-1994, ΦΕΚ 574/Β/26-7-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/21904/1184/5-7-1994, ΦΕΚ 723/Β/26-9-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5101/250/1-2-1995, ΦΕΚ 89/Β/10-2-1995