Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος - γήλοφος στη θέση "Γκιόλι" Μικρού Βουνού
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΙΛΕΛΕΡ / ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ / Μικρού Βουνού /
Θέση "Γκιόλι"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΕ' ΕΠΚΑ Λάρισα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Η κοινότης Μικρού Βουνού ανήκει στον Νομό Λαρίσης (και όχι πλέον στον Ν. Καρδίτσης, όπως στο ΦΕΚ).
Τελευταία Ενημέρωση 26-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964