Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Θερινός Κινηματογράφος "ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ" στις οδούς Αγίου Ιωάννου 2 και Στρατηγού Τόμπρα, ιδ. Χ.και Σ.Παναγιωτακόπουλου κ.α.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / / / Αγία Παρασκευή
Θέση οδοί Αγίου Ιωάννου 2 και Στρατηγού Τόμπρα
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/965/17903/7-4-1994, ΦΕΚ 314/Β/25-4-1994
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997