Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ / ΜΥΣΤΡΑ / Μυστρά / Μυστράς
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Ε' ΕΠΚΑ Σπάρτη Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 19-4-1921, ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921
ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ 9309/18-4-1969, ΦΕΚ 282/Β/26-4-1969
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/33096/888/20-10-1986, ΦΕΚ 802/Β/21-11-1986
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/19536/561/12-10-1988, ΦΕΚ 775/Β/26-10-1988
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/46604/881/17-10-1991, ΦΕΚ 1060/Β/31-12-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/24700/744/9-5-2001, ΦΕΚ 626/Β/25-5-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/562/49/20-12-2006, ΦΕΚ 13/ΑΑP/22-1-2007