Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ολόκληρος η περιοχή Παλαιάς Μονεμβασίας - μετά του Κάστρου της Μονεμβασίας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Μονεμβασίας /
Θέση Αρχαία Επίδαυρος Λιμηρά + Χερσόνησος Μινώας
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
5η ΕΒΑ Σπάρτη
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 19-4-1921, ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921
ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 1857/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ 25309/242/30-10-1971, ΦΕΚ 910/Β/12-11-1971
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978