Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικοί Χώροι γύρω από την Ακρόπολη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΘΗΝΑΙΩΝ / / / Αθήναι
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Α' ΕΠΚΑ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους : Α) Ν. 4574 / 1930 Φ.Ε.Κ 127 / Α / 28 - 4 - 1930 Β) Α.Ν. της 10 - 6 - 1935 ΦΕΚ 285 / Α / 26 - 6 - 1935. * * ΠΔ 25-6-1976 ΦΕΚ 186/Δ/26-6-1976 ( Καθορισμός Χρήσεως Γης) ΠΔ 7-7-1978 ΦΕΚ 405/Δ/9-8-1978 ( Καθορισμός Χρήσεως Γης) ΦΕΚ 534/Β/11-4-2000 (Καθορισμός ειδικής λωρίδας λεωφορείων αντίθετης ροής, που εμπίπτει στα έργα ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας).
Τελευταία Ενημέρωση 10-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ Ν.4212/1929 "Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.Δ/τος περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικού χώρου τμήματος της πόλεως Αθηνών"., ΦΕΚ 240/Α/23-7-1929
ΥΑ 145899/6539 π.ε./24-1-1955, ΦΕΚ 23/Β/18-2-1955
ΥΑ 81926/3733/30-7-1956, ΦΕΚ 154/Β/9-8-1956
ΥΑ 125350/5591/26-11-1956, ΦΕΚ 268/Β/12-12-1956
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ01/12970/503/25-2-1982, ΦΕΚ 387/Β/5-7-1983
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ01/4325/158/3-3-1988, ΦΕΚ 144/Β/15-3-1988
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/7919/431/25-2-1991, ΦΕΚ 273/Β/30-4-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2633/36712/22-7-1996, ΦΕΚ 696/Β/19-8-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/13665/584/5-2-2008, ΦΕΚ 154/ΑΑΠ/22-4-2008