Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Χώρα Σερίφου. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακός οικισμός
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΗΛΟΥ / ΣΕΡΙΦΟΥ / / / Σέριφος
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Υπουργείο Αιγαίου Μυτιλήνη
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/350/7324/15-4-1983, ΦΕΚ 274/Β/24-5-1983
ΠΔ 11-5-1989, ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989
ΠΔ 17-9-2002, ΦΕΚ 930/Δ/24-10-2002