Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Καλιστήρι - Σπηλιές" Δήμου Φυλής
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΦΥΛΗΣ / ΦΥΛΗΣ / Φυλής /
Θέση "Καλιστήρι - Σπηλιές"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48335/2767 π.ε./15-2-1996, ΦΕΚ 272/Β/23-4-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48335/2767 π.ε./15-2-1996, ΦΕΚ 639/Β/30-7-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/65180/2993/15-12-2006, ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/29-12-2006