Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Θερινός Κινηματογράφος ΦΙΛΟΘΕΗ στην πλατεία Δροσοπούλου, ιδ. Δήμου Φιλοθέης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ / Φιλοθέης / Φιλοθέη
Θέση πλατεία Δροσοπούλου
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1161/25618/17-5-1993, ΦΕΚ 385/Β/28-5-1993
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997