Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ανακτορίου στη Νέα Καμαρίνα
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ / ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ / Βόνιτσας (Βονίτσης) / Νέα Καμαρίνα
Θέση "Καπάσες", "Καστρί", "Άγιος Πέτρος", "Πηγανός"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Αρχαιοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία Ανακτόριο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΣΤ' ΕΠΚΑ Μεσολόγγι
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 27542/1687/1160/6-4-1959, ΦΕΚ 150/Β/30-4-1959
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48979/2542 π.ε./20-2-1992, ΦΕΚ 153/Β/10-3-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/56728/2893 π.ε./31-5-2001, ΦΕΚ 725/Β/12-6-2001